Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Изкуствен интелект за прецизно животновъдство

23.07.2020 г.
8959
Ефектите от приложението на технологиите за Изкуствен интелект (ИИ) в животновъдство са: храна с високо качество и обща безопасност; ефикасно, но устойчиво животновъдство; здрави животни и благосъстояние на животните; понижени стойности на вредни вещества от животновъдството за околната среда.

лицево разпознаване на крави

Прецизното животновъдство е възможно чрез наблюдение на всяко отделно животно или чрез статистически анализ. Използвайки съвременни информационни технологии, земеделските стопани вече могат да записват многобройни данни за всяко животно, като родословие, възраст, възпроизводство, растеж, здраве, консумация на фураж и качеството на месото.

За тази цел съществуват няколко технологии: уникална идентификация, електронни носими средства за идентифициране на болести и други проблеми, специализиран софтуер, машинно зрение и др. Прецизното управление на животновъдството е непрекъснато управление на процесите с помощта на автоматизирани системи в реално време за наблюдение на възпроизводството, благосъстоянието, производството и въздействието върху околната среда.

Земеделските роботи са готови да се превърнат в високо ценено приложение на ИИ в този сектор. Доказателство за широкото им възприемане е очевидно в млекопроизводството, където вече работят хиляди роботи за доене на животните.

Очаква се този сегмент да се увеличи от 1,9 млрд. долара до 8 млрд. долара до 2023 г. Други автоматизирани приложения са свързани с автоматизирани хранилки за оптимално хранене; автоматизирани камери за измерване на тегло без стрес за животното; микрофони за откриване на проблеми с дишането за ранно установяване на заболявания, както и за използването на по-малко антибиотици и минимизиране на икономическите загуби; автоматизирани устройства за контрол на климата (температура, влажност и др.), тъй като термичният стрес е свързан с намалена производителност, заболяване и смъртност; видеонаблюдение за постоянен мониторинг и др.

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg