Био птича тор за почвено наторяване

-10%
Продукти    Добавена 27.11.2018 г.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА САМО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА VIP AGROCLUB КАРТИ.

 

Свойства, характеристики и предназначение:

 • Съдържа регулиращи растежа съединения, макро и микроелементи в достъпна за растенията форма. Стимулира разтежа на кореновата система и усвояването на елементите.
 • Способно е ефективно да възстановява плодородието на почвата;
 • осигурява ускорено образуване на плодовете и тяхното доузряване, висок добив на всякакви селскостопански култури (не по-малко от 30 %) и увеличаване на сроковете за съхранение на селскостопанската продукция.
 • Способен е да превръща неусвояваните компоненти на почвата в усвоявани.
 • Не допуска образуването на патогенни плесени и гъби.
 • Не съдържа семена на плевели, патогенна микрофлора, хелминтофауна, пестициди, хербициди, вредни химически вещества.
 • Възстновява и повишава почвеното плодородие.
 • Осигурява ускорено образуване на плодовете и тяхното узряване, гарантира висока добивност на всички земеделски култури (увеличение на добива не – по-малко от 30% до 40%).
 • Съставът на тора изключва необходимостта от прилагане на други органични и неорганични торове, а също така хербициди и регулатори на растежа.
 • Съставът на продукта допуска без ограничение използването и на други органични минерални подобрители, хербициди и стимулатори на разтежа.
 • Торът не е токсичен, пожаро и взривобезопасен.
 • Не образува вредни и токсични съединения при въвеждане в почвата, във въздушната среда и отточните води.
 • При производството на тора не се образуват отпадъци, изискващи обеззаразяване.
 • При производството на органичния тор не се образуват отпадъци, които да се обезвреждат.
 • Съдържанието и съотношението на микро и макроелементите в тора може да се променя в зависимост от състава на почвата, наличието в нея на полезни вещества и вида отглеждани селскостопански култури.
 • Торът не представлява опасност за потребителя.
 • Няма неприятна миризма.

Вита Органик е сертифициран продукт с разрешение за използване в Био сертифицирани стопанства.

Срок на годност 3 години от датата на производството.

Химичен състав:

1 Цвят Тъмно кафяв
2 Мирис Слаб специфичен
3 Влага % до 10 – 15
4 Органично вещество Не по-малко от 60
5 Общо азот % от сухо вещество Не по-малко от 3.0
6 Фосфор (P2O5),% от сухо вещество Не по-малко от 2.0
7 Калий (K2O),% от сухо вещество Не по-малко от 1.5
8 PH 6.5 – 8.5

Съдържание КГ в 1 тон натурален продукт:

 • Азот Не по-малко от 15.0
 • Фосфор Не по-малко от 10.0
 • Калий Не по-малко от 7.5

Микроелементи мк/кг в сухо вещество (усреднено):

 • Желязо 1000
 • Цинк 250
 • Магнезий 5 000 – 6 000
 • Мед 50
 • Бор 7
 • Молибден 8
 • Кобалт 2
 • Калций 15 000 – 20 000
 • Манган 200 – 300

Необходимо е да се отчита, че почвата и растенията са взаимосвързани сложни хетерофазни системи, на които са необходими определени хранителни вещества за реализирането на техните жизнени функции, свързани с метаболизма на съответните превръщания. Като при това почвата обеднява и тя отново трябва да се обогатява с торове, съдържащи органични и неорганични компоненти в определена форма и съчетание. Оптимален вариант за решаването на тази сложна задача е създаването на органичен тор, в състава на който трябва да влязат органични съединения на въглерода, азота, фосфора, калия, микроелементи, в добре усвояема форма, стабилизатори, катализатори за размножаване на почвените микроорганизми, които са способни да превръщат хидроокисите и металните окиси в разтворими форми.