Румен Петков и фермери в среща за избиването на животни от БАБХ в Странджа