Пчелари искат промени в наредба 13 на МЗХГ. Контролът върху наземните пръскания е нулев!

Пчелари настояват пръсканията със селскостопанска авиация да бъдат прекратени, а контролът върху пръсканията с пръскачки - завишен. Според наредбите на ЕК, агро авиацията е забранена

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg