Обвързана подкрепа 2019 - МЗХГ - актуални данни и приеми