Мистерията B-FILES описва изчезването на пчелите (Мария Павлова & LionsClub България)

Новата книга B-FILES (Bee Files) описва проблемите с избиването чрез пестициди и агрохимия - изчезването на пчелите в световен мащаб