Живи прасета погребват в цяла България. Багери копаят гробове близо до водоизточници

27.07.2019 г.
3785