Васил Грудев - Актуална информация за проектите по ПРСР в ДФЗ (ИНТЕРВЮ)