Нов закон: До 30-и Март се вписват обектите за съхранение на зърно

05.03.2019 г. Земеделие 1 955 0
добави в любими
Физически и юридически лица, които ползват обекти за съхранение на зърно с вместимост над 50 тона е необходимо да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно до 30.03.2019 г.

Във връзка с промяна в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз до 30-и Март 2019 е срокът, в който трябва да се впишат обектите за съхранение на зърно.

Физически и юридически лица, които ползват обекти за съхранение на зърно с вместимост над 50 тона е необходимо да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно до 30.03.2019 г. в Областните дирекции Земеделие. Към декларацията се добавя и документ за собственост на обекта или договор за ползване.

Собствениците или ползвателите на вече регистрирани обекти за съхранение на зърно, продължават да подават ежемесечно декларация от 1-о до  3-то число на месеца с информация за наличните количества зърно към края на предходния месец.

Декларацията за произведено количество зърно ще се подава от всички земеделски стопани до 30-ти септември  - за обикновена пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица; до 30-ти ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.

Предприятията за преработка на зърно подават в съответната ОД ”Земеделие” в края на всяко тримесечие, декларация по образец за количеството преработено зърно за съответното тримесечие. Предприятия за преработка на зърно са мелниците, включително оризовите предприятия и цеховете за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивните предприятия, спиртоварните, пивоварните и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти.

Коментари: