Фундаментална промяна в ОСП и премахване на субсидиите поискаха от DLG

добави в любими
Според тях плащанията на субсидии в земеделието трябва да бъдат обвързани с цялостните социални услуги в селските региони. Към момента милиарди субсидии отиват в частни компании, които реално нямат нужда от субсидиране.

Според немски земеделци и природозащитници, участващи активно в селскостопанския сектор, е нужна фундаментална реформа на земеделските субсидии от ЕС. Милиардите директни плащания ще трябва да бъдат премахнати по сектори, заявиха председателите на Германското земеделско общество (DLG) и сдружението за биологично земеделие Bioland.

Според тях плащанията на субсидии в земеделието трябва да бъдат обвързани с цялостните социални услуги в селските региони. Към момента милиарди субсидии отиват в частни компании, които реално нямат нужда от субсидиране. Голямата част от машинно-тракторния парк вече е обновена, най-съществените инвестиции в сграден фонд и земеделска техника вече са налице - от тук насетне ОСП не следва да подпомага едрите и корпоративни земеделци, които нямат нужда от финансово подпомагане на гърба на европейския данъкоплатец.

Поставената дългосрочна цел, дискутиране и с Европейската комисия е субсидиите да отпаднат до 2034-а година, за да може сектора да се адаптира. Това обаче показва липсата на сериозна ангажираност от страна на властите и нежалението им да се наемат с подобна съществен апромяна във водената аграрна политика.

На практика в новия програмен период след 2020-а ще продължат всички стари практики за финансово облагодетелстване на земеделски компании, които нямат реална нужда от субсидиране. От друга страна посочването на 2034-а година като краен срок за премахване на субсидиите за земеделие е прехвърляне на топката към неясното бъдеще, защото тогава няма да са налице нито земеделците, които сега активно се занимават с производство, нито представителите на институциите - ще е налице смяна на поколенията. 

Коментари: