Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

1 919 проекта на малки стопанства по ПРСР са на следващ етап на разглеждане 

19.05.2020 г.
8915
Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки по критериите за подбор. Тяхната финансова стойност в размер на 28,785 млн. евро, покрива до 131 % от бюджета по процедурата. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на техническа и финансова оценка. 

По време на прием постъпиха 2 459 проекта със заявена финансова помощ от 36,885 млн. евро при бюджет в размер на 22 млн. евро. Припомняме, че размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро. 

Проектните предложения бяха оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Настоящите резултати от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг, след разглеждането на получените възражения от Управляващия орган на ПРСР, са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. 

Всеки кандидат по подмярката може да  провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия орган на ПРСР точки. При предварителната оценка ДФ „Земеделие“- РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на МЗХГ, съобщава Фонд Земеделие.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
Коментари 0

Коментари:

 • Стоилко Апостолов
  07.05.2020 г.
  8592
  Стоилко Апостолов: Време е за гъвкави политики за малкия и средния агробизнес!
  Виж повече
 • зеленчуци
  06.05.2020 г.
  8677
  Ивана Мурджева: Семейните ферми се нуждаят от генерално нова политика! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg