Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Розобер 2020: До края на май производители и преработватели се регистрират в МЗХГ

29.04.2020 г.
9012 1
До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори. До момента са подадени 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза. Заявените розови насаждения са 21 029 дка, което представлява около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. Данните бяха оповестени на Консултативен съвет по маслодайна роза, съобщи Земеделското министерство. 

По време на срещата министър Десислава Танева е приела предложението на Професионална асоциация на розопроизводителите в България - при договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. Тази възможност ще бъде валидна за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация. Председателят на Асоциацията Христо Николов коментира, че няма проблем от страна на администрацията при обработването на заявленията. 

В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза. Това ще се извърши във фенофаза „цъфтеж“ от назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури и представители от съответната областна дирекция по Земеделие. Идентификацията ще даде информация за вида на насажденията – колко от площите са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.

Обсъдено е и придвижването на работниците през КПП, които ще бъдат ангажирани в розобера. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 10 април 2020, водачите на транспортни средства, превозващи земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрут и списък на пътниците. Заповедта гласи още, че работодателят е длъжен да осигури лични предпазни средства – защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването. 

"Очакваме решение от Европейската комисия, което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от Програмата за развитие на селските райони. При условие, че мярката бъде приета, нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година, когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция. В хода на програмирането й тя ще бъде консултирана с бранша“, заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Относно работната ръка, министър Танева припомни, че към момента регистрираните  безработни могат да бъдат наети за прибиране на реколтата като получават едновременно, както своите обезщетения за безработица, така и възнаграждения за труда си в селското стопанство. „Призовавам земеделските производители да заявят необходимостта си от работна ръка в бюрата по труда“, заяви Танева. 

Тя коментира, че държавата не може да се меси в процеса по изкупуване на розов цвят и призова при договориране на цените, производителите и преработвателите  да направят взаимен компромис. „Имате дългосрочни отношения и трябва да намерите баланса помежду си, като се обедините с една единствена цел, а именно да се прибере реколтата“, изтъкна министърът.

 „Срокът за отчитане и представяне на документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” беше удължен до 15 май. Към момента има подадени 340 заявления от производители на маслодайна роза за площи от 1983 ха, като изплащането на помощта е до 30 юни“, обяви заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Иван Капитанов. ДФЗ ще обработи в максимално кратки срокове заявленията, за да може бенефициентите да получат възможно в най-кратки срокове плащанията си. Иван Капитанов запозна участниците в срещата с финансовите инструменти, които предлага Българска банка за развитие, Фонда на фондовете, както и със стартиралата от ББР схема за предоставяне на безлихвени кредите на физически лица чрез одобрените за целта търговски банки.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
Коментари 1
 • иоан
  30.04.2020 г. 14:40
  розоберът е в критична ситуация..виждам,че от години не се е заплащала предадената продукция..не знам къде е истината..прави се труд, който не се реализира..както беше и с тютюна..сега и с розата...Българийо..беше семен Рай

Коментари:

 • сезонни работници
  10.04.2020 г.
  8167
  Улесняват достъпа на бусове със сезонни работници до полето
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg