Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Професионалното пчеларство взема превес над по-малките пчелари в България

Един от секторите с най-дългогодишни традиции в България - пчеларството започва да променя облика си и през последните години нараства броят на професионалните стопанства. Това показват данните на Аграрния доклад за 2018 г. на Министерството на земеделието, храните и горите.

Към 1 октомври 2018 г. броят на стопанствата с пчелни семейства в страната е с 8,7% по-малък спрямо година по-рано, като намаление се наблюдава при всички размери стопанства с до 149 пчелни семейства. Независимо от това, общият брой пчелни семейства нараства с 2,3% (до 783 348 броя), тъй като професионалните стопанства, отглеждащи 150 и повече пчелни семейства, се увеличават с 36,7% на годишна база, а пчелните семейства в тях – с 29,6%. Така, средният брой пчелни семейства в стопанство достига 63,9 броя, при 57 броя през 2017 г.

Традиционно, пчеларството е по-широко разпространено в Северна и Югоизточна България, където през 2018 г. се отглеждат над 83% от пчелните семейства. Най-голям брой пчелни семейства се отглеждат в Северен централен и Североизточен райони (по 22%), следвани от Северозападен (19,7%) и Югоизточен райони (17,9%). 

Развитие на пчеларството се благоприятства от подходящите природни, климатични и екологични условия в България, както и от богатата и разнообразна флора на Балканския полуостров. Предвид незаменимите лечебни свойства на пчелния мед и пчелните продукти се наблюдава засилен интерес и търсене от страна на потребителите, а добрите качествени параметри на българския мед го правят до голяма степен експортно ориентиран. 

Пазар на пчелен мед

През 2018 г. броят на пчелните семейства, от които е добиван мед нараства с 3,5% спрямо предходната година, достигайки 613 946. В резултат от по-ниския среден добив (16,8 кг от пчелно семейство), донякъде под влияние на неблагоприятните климатични условия, добитият през годината пчелен мед е с 12,4% под нивото от 2017 г., възлизайки на 10 338 тона. Реализацията на пчелен мед и средните продажни цени (без ДДС) през 2018 г. са:  

Директни продажби на краен потребител – 1 523 тона - 7,41 лв./кг;  
Директни продажби на търговци на дребно – 549 тона – 5,39 лв./кг;  
Продажби на преработвателни предприятия – 4 210 тона – 4,94 лв./кг; 
Продажби за промишлеността – 324 тона – 4,67 лв./кг;  
За собствена консумация и подхранване на пчелите – 1 554 тона.

В резултат от болести, отравяне, глад и други причини, през 2018 г. са унищожени общо 50 702 пчелни семейства, което е с 24,3% по-малко в сравнение с предходната година, сочат данните.

Стопанствата, практикували подвижно пчеларство през 2018 г. намаляват с 24,5% на годишна база, до 364, а пчелните семейства в тях - с 23,3%, до 26 571 броя. 

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • пчела
  05.12.2019 г.
  6909
  Какво убива пчелите и другите опрашители? (ИНФОГРАФИКА)
  Виж повече
 • Танева
  19.11.2019 г.
  49090
  Десислава Танева: Да се мотивира използването на пестициди, щадящи пчелите!
  Виж повече
 • пчелари
  19.11.2019 г.
  50735
  Безмитен внос на мед от Южна Америка ще е пагубен за пчеларството у нас
  Виж повече
 • пчели
  11.11.2019 г.
  79221
  Онлайн система ще предупреждава пчеларите за пръскане с пестициди
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg