Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Почти ⅕  от работещите като самонаети лица в ЕС, са в агросектора. Къде е България?

15.06.2020 г.
8399
Почти една пета от работещите като самонаети лица в Европейския съюз са работили в областта на „селското и горското стопанство и рибарството“. Те представляват 19% от общо 18 милиона души на възраст от 20 до 64 години в ЕС, които са били самонаети през 2019 г. Това сочат данни на Евростат, публикувани днес. 

Следват работници в „търговия на едро и дребно”, “ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети“ и „професионални, научни и технически дейности“ (по 14%), „строителство“ (11%) и „хуманно здравеопазване и социални дейности “(7%).

Къде е България?

България следва тенденцията на ЕС и най-значителен е делът на самонаетите лица в селско и горско стопанство и рибарство. От данните става ясно още, че има тенденция на спад на самонаетите лица в агросектора в България от 2010 г. насам. През 2010 г. те са били 83.9 хил. души, 81.8 хил. през 2011г., 72 хил. през 2012 г., 74.6 хил. (2013г.), 75.2 хил. (2014 г.), 66.8 хил. (2015 г.), 62.7 хил. (2016 г.), 65.5 хил. (2017 г.), 55.5 хил. (2018) и през 2019 г. са били 51.5 хил. самонаети лица в сектор селско стопанство, горско стопанство и рибарство. 

Делът на самонаетите е най-висок в Гърция, най-нисък в Дания и Люксембург

Сред държавите-членки на ЕС Гърция регистрира най-висок дял на самонаетите работници (21% от общата заетост) през 2019 г., следвана от Италия (15%), Полша и Румъния (и двете по 4%).

За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в Дания и Люксембург (и двете по 4%), следвани от Германия и Швеция (с по 5%), сочи европейската статистика.


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG 

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  10708
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Виж повече
 • млад фермер - инвестиции - проекти
  11.07.2019 г.
  1427
  Младите фермери в ЕС остават едва 10% от всички заети в сектора
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg