Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Подписват 13 проекта за възстановяване на горски територии

06.01.2020 г.
7841
Държавен фонд „Земеделие“ ще подпише 13 административни договора по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Инвестиционните предложения са подадени от общини, държавни предприятия и юридически лица. Общата стойност на средствата, които ще бъдат договорени по подмярка 8.4 са близо 5 млн. лева. 

Безвъзмездната финансова помощ за всеки кандидат е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • мзхг
    11.11.2019 г.
    80308
    През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg