Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Животновъдство, плодове и зеленчуци дават работа на близо 40% от заетите в агросектора

24.09.2019 г.
36883
Секторите на животновъдството и плодовете и зеленчуците, които са обект на обвързаната подкрепа, осигуряват заетост за 38.5% от общо заетите в земеделието в страната. Това сочи анализ на Института по аграрна икономика за обвързаната подкрепа в България за периода 2015-2020 г.

Данните показват, че за обработката на 10 хектара зеленчуци са необходими средно около 16 селскостопански работници, на лозя – около 8, а на овощни насаждения– около 6 работника. За 10 хектара с житни, маслодайни и протеинови култури се изискват средно около 0.2 броя трайно заети лица. Сравнението на необходимата работна сила на хектар ИЗП в сектора на житните, маслодайните и протеиновите култури със секторите на зеленчукопроизводството и трайните насаждения ясно показва по-големия потенциал на производството на плодове и зеленчуци за осигуряване на заетост. 

Земеделието е отрасъл, където трудът продължава да изпълнява голяма част от производствения процес, особено в животновъдството и в други полски производства, където прибирането на реколтата не може да се извърши механизирано или едновременно. Причините за съкращаване на работната сила, заета в селското стопанство у нас е в изоставането на заплащането в сравнение с другите икономически отрасли. 

По-ниското заплащане на труда в земеделието се дължи основно на по-ниската производителност и възвращаемост в чувствителни сектори, което пък води до пречки в развитието на тези интензивни откъм трудовия фактор производства, които са ограничени в обезпечаването с необходимия брой работници. 

В анализа се посочва още, че секторите, които в България се подпомагат с обвързана подкрепа, осигуряват заетост на населението, и липсата на обвързана подкрепа или обвързана подкрепа в недостатъчен размер, би поставило в риск осигуряването на достатъчни доходи за лицата, влагащи труд в земеделието. Секторите, подпомагани с обвързана подкрепа, изискват повече работна ръка, включително и сезонни работници. Така те предоставят възможности за работа и доходи на нискоквалифицирани работници, често от маргинализирани групи в селските райони, където възможностите за заетост са ограничени.

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • обвързано подпомагане
  24.09.2019 г.
  35375
  26 000 български стопани са под риск, ако няма обвързана подкрепа в новата ОСП
  Виж повече
 • съчз на градинарите
  16.09.2019 г.
  1949
  Мариана Милтенова: Трябва по-балансиран модел за подпомагане на агросекторите! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече
 • пипер
  13.09.2019 г.
  2223
  Градинари: Пиперът остава на полето, няма кой да го обере!
  Виж повече
 • заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  10733
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg