Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

ЕК разреши удължаване на срока за кандидатстване по директните плащания 

17.03.2020 г.
14288
Европейската комисия съобщи, че е взела решение държавите-членки да могат да удължат с един месец крайния срок за подаване на заявления по директни плащания и плащания в рамките на програмата за развитието на селските райони. Решението е във връзка с усложнената епидемична обстановка с коронавируса (COVID-19).

Удължаването ще бъде възможно за всички земеделски стопани, които отговарят на условията във всички държави-членки. Държавите-членки обаче трябва да решат дали да използват това удължаване на срока, се посочва в съобщението на Комисията.

Новият краен срок за подаване на заявления ще бъде 15 юни 2020 г., вместо 15 май (без санкция - бел.ред), което ще позволи по-голяма гъвкавост на земеделските производители да попълват заявленията си в това трудно време.

Решението е взето след първоначално искане от италианските власти, изправени пред безпрецедентна криза във връзка с огнището на COVID-19 и общата трудна ситуация, пред която е изправен Европейският съюз. За да удължи срока с един месец, понастоящем Комисията подготвя правните стъпки, които да бъдат предприети, за да позволи дерогация от действащите правила.

Дали България ще се възползва от удължаването на срока за Кампания 2020, предстои да разберем...


София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg


 
Коментари 0

Коментари:

  • John Deere
    17.03.2020 г.
    8891 1
    Николай Маринов: Няма основание за тревога относно кампанията за директни плащания! (ДОПЪЛНЕНА*)
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg