Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Ще получат ли обвързана подкрепа фермери, които не са регистрирали обектите си по чл.137 ?

03.01.2021 г.
8616
Ще получат ли обвързана подкрепа фермери, които не са регистрирали обектите си по чл.137? На този актуален и горещ въпрос отговаря експертно адвокат Снежина Ковачева от Варна. Ето какво сподели тя по темата:

"Получих многобройни запитвания по поставения проблем. Поех ангажимент да проуча въпроса. Ето и моя отговор:

§7 от Заключителните разпоредби към ЗВМД (ДВ, бр.71 от 11.08.2020 г.) предвижда, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства, за които към датата на влизането в сила на този закон не е издадено удостоверение за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които се отглеждат или са настанени животни, идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3, подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

Съгласно Регламент 1306/2013 г. плащанията по схемите за подпомагане се осъществяват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Плащанията се осъществяват на две вноски. Цитирам този регламент, тъй като той дава отговор на въпросите Ви до кога следва да се направят плащанията, има ли някакъв срок за това и защо на част от Вас такива плащания не са направени. Напълно допустимо е плащанията да са на две вноски и в посочения период.

От друга страна, плащанията по схемите за подпомагане не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост. Обикновено тези проверки също се извършват до 30.06.
Това означава, че е възможно ЗП, които не са получили подпомагане, да минат през допълнителни административни проверки. Ако се установи, че междувременно са се регистрирали в ОДБХ, следва да получат финансовата помощ по обвързаното подпомагане.

В тези случаи евентуален отказ на администрацията би бил неоснователен.

Моето мнение е, че липсата на регистрация и след срока по пар.7 ЗМДТ също не е основание да се отказва финансово подпомагане за 2020 г. Няма изрична разпоредба, която да обвързва подпомагането с регистрация на обекта. Липсата й най-вероятно ще попречи на приемането на заявленията за подпомагане за 2021 г.. Системата автоматично ще генерира съобщение, че заявлението не може да се приеме поради липса на регистрация.

ВНИМАНИЕ: Доколкото се касае до администрация и разпоредби, по които няма практика, е добре да не допускате риск и да спазите срока за регистрация на обектите си. Предвидена е имуществена санкция, ако не го направите в срока по пар.7 ЗМДТ.

Ако получите удостоверението за регистрация, е добре незабавно да уведомите съответната РА като представите копие от удостоверението.

Надявам се да съм Ви била полезна!"

За повече информация вижте www.advokatkovacheva.bg
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • Десислава Танева
  10.11.2019 г.
  84948
  Десислава Танева: Можем да направим ОСП адаптирана към националното си земеделие (ИНТЕРВЮ+ВИДЕО)
  Виж повече
 • Десислава Танева
  07.11.2019 г.
  93888
  До къде стигнахме със SWOT анализите и преговорите за ОСП 2021-2027 (ВИДЕО)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg