Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Участие в споразумения за пасища, мери и ливади през 2021 г. се заявява до 30 октомври

30.09.2020 г.
9356
До края на месец октомври стопаните могат да кандидатстват за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 г. по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

В срок до 30 октомври 2020 г. собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подават заявление по образец за участие в споразумение. Документи се подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Към заявлението животновъдите прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.

© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • бали слама
  15.07.2020 г.
  15751 1
  Споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 - Важни срокове!
  Виж повече
 • земеделска земя
  28.09.2020 г.
  8504
  Поземлени отношения: Защо в Добруджа има проблем със споразуменията по член 37?
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg