Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Тематичната работна група по Стратегическия план за ОСП ще заседава на 8 и 9 септември

02.09.2020 г.
8283
Тематичната работна група за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.“ ще заседава на 8 и 9 септември.
 
В първия ден от заседанието ще бъдат представени измененията в потребностите по Цели 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в резултат на постъпили предложения и ще бъдат обсъдени някои коментари, направени преди и по време на първото заседание на Работната група. През втория ден работата ще продължи с представяне на измененията и обсъждане на потребностите по Цели 7, 8, 9 и общата цел „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“ и ще продължат дискусиите по тях.   

Първото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план се проведе на 29 юли 2020 г. Тематичната работна група се сформира в изпълнение на разпоредбите на Регламента за стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП), който изисква икономически и социални партньори и организации, представляващи гражданското общество, да бъдат включени в подготовката на Стратегическия план. На заседанието беше обсъден проект на Вътрешни правила за организацията и дейността на Тематичната работна група. В резултат на постъпилите предложения се прецизираха определени членове в тях. Представителите на университетите, които изготвиха Анализа за социално-икономическо развитие на селските райони, Анализа на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и Анализа за околна среда и климат, направиха кратко представяне. В рамките на заседанието участниците обсъдиха трите SWOT анализа, както и проекта на идентифицирани потребности към всеки от SWOT анализите по съответните цели.

източник: МЗХГ
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • Стратегически план ОСП
  31.08.2020 г.
  8333
  Кой ще влезе в работната група за Стратегическия план за ОСП? (Обществено обсъждане)
  Виж повече
 • Светлана Боянова
  11.08.2020 г.
  8400
  Експерти питат: Доколко легитимен е Наръчникът за добри земеделски практики?
  Виж повече
 • ОСП
  22.06.2020 г.
  8328
  Започва разработването на Стратегическия план за ОСП 2021-2027
  Виж повече
 • ферма
  20.05.2020 г.
  8309
  Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg