Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Субсидирането на полските култури по мярка Биоземеделие все още се дискутира с ЕК (ВИДЕО)

22.02.2020 г.
8492
Новите изисквания, по които ще се кандидатства по мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони, все още нямат официално одобрение от Европейската комисия и могат да претърпят някои промени. Това съобщи на семинар, организиран от Фондация Биоселена в рамките на Агра 2020, Лидия Чакръкчиева от Министерството на земеделието. 

Промените са свързани с размера на ставката за подпомагане на кандидати с полски култури, включително фуражни, ароматни и медицински.

В предложението за мярка биоземеделие, одобрено от Комитета по наблюдение на ПРСР и изпратено за нотификация до Еврокомисията, е записано, че кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв и заявяват култури от групите на полски култури, включително фуражни, ароматни и медицински, могат да получат 100% от размера на изчислената ставка за първите 50 хектара от стопанството. За площите над 50 хектара да се предоставя подпомагане в размер на 5% от годишното плащане.

“В момента тече много динамична кореспонденция и дискусия с Комисията и може да има промени в частта, която касае фермерите на стопанства с размер между 50 и 65 ха - а именно да има междинна ставка за тях и да не са толкова ощетени”, обясни Чакръкчиева. 


Преговорите за промени в мярка 11 Биоземеделие с ЕК се водят от Дирекция Развитие на селските райони и очакванията са те да приключат следващата седмица, както и кампанията да започне “относително спокойно”, информира Лидия Чакръкчиева.

Сред промените за кандидатстване по мярка 11, които очакват одобрението на ЕК са:

През 2020 г. няма да се подпомагат площи, животни и пчелни семейства, които са в период на преход. Площи, животни и пчелни семейства, които участват в продължаващ ангажимент или, с които се поема нов ангажимент по подмярката, трябва да са с биологичен статут към 31 декември 2019 г.  бенефициентите, които удължават поетия си многогодишен ангажимент или поемат нов такъв ще получат компенсаторно плащане за постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ при спазване на съотношението минимум 1 животинска единица на 2 ха., като животните трябва да бъдат биологично сертифицирани. Постоянно затревени площи, заявени без животни, няма да се подпомагат по мярка Биоземеделие.

Стопани, приключили 5-годишния си ангажимент през 2019 г. по мярката, могат да удължат изтеклия им ангажимент като продължат изпълнението му с първоначално одобрените площи и/или добавят нови биосертифицирани площи, без да поемат нов ангажимент.

Земеделски стопани с площи, животни, пчелни семейства, които до момента не са участвали по мярка 11 могат да поемат нов многогодишен ангажимент.

Няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи, животни и пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

София Белчева, © 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 0

Коментари:

 • Албена Симеонова
  21.02.2020 г.
  9192
  БАБ: Някои био сертифициращи фирми нямат капацитета да правят реални проверки! (ВИДЕО)
  Виж повече
 • биоземеделие
  12.02.2020 г.
  10482
  Нов прием по мярка Биоземеделие на ПРСР през 2020 г. - какви са промените?
  Виж повече
 • биоземеделие
  15.01.2020 г.
  8277
  Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри промени по мярка 11 Биоземеделие 
  Виж повече
 • био пшеница
  12.11.2019 г.
  81600
  50 млн. лева от парите за биопроизводство са усвоени от фалшиви биофермери
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg