Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Стартира електронен прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер

Тази седмица стартира прием по мярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  (Млад фермер). Информацията е потвърдена от зам.-министър Лозана Василева по време на заседания на комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020.

Общ размер на публичните средства на мярката: 22 млн. евро (43 027 600,00 лв.) Максималният размер на допустимите разходи за кандидат: 15 000 евро. Срокът за кандидатстване е 90 дни.

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ ще се извършва на два етапа:
 • 1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 • 2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Приоритет ще бъде предоставян на:
 • проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
 • кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
 • проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.
 • Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.
По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Кандидатстване: проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • проекти по ПРСР - далавери, корупция, схеми
  17.06.2019 г.
  12243
  След проверките за селски туризъм, конкуренти в земеделието почват да се топят пред ДФЗ и МЗХГ
  Виж повече
 • прием на проекти по мярка 6.3
  07.06.2019 г.
  19160
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3
  Виж повече
 • проверки проекти ПРСР
  04.05.2019 г.
  2126
  След далаверите по Млад фермер и Селски туризъм , прокуратурата хваща проектите за трактори
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg