Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Стайко Стайков (БАСЗЗ): Цените на земята в Добруджа и Силистра паднаха под 2000 лв./дка

30.10.2020 г.
10644
Все още земеделската земя в България е най-разпокъсана в цяла Европа, което е и причина за липса на инвеститорски интерес отвън. Забелязва се тенденция на окрупняване на земята, но само от отделни собственици. Комасацията на земята би повишила цената и би била фактор за превръщането на земеделието в атрактивен отрасъл и за младите хора, коментира в интервю за Радио Стара Загора Стайко Стайков, председател на УС на Асоциацията на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) у нас. Той  прогнозира, че процесът на комасация на земята у нас ще продължи в следващите 50 години.

Запазване плодородието на земеделската земя е един от най-важните проблеми и за решаването му е необходим комплексен подход с прилагането на  редица мерки. Като приоритет в мерките той посочи решаване на проблема с напояването на земеделската земя от всички ползватели и превенцията, опазването на реколтата от градушките и другите неблагоприятните климатични условия.

България е единствената държава в ЕС без функционираща Земеделска камара. Наложително е обединение на всички субекти в бранша в Земеделска камара, която да работи за решаване проблемите на всеки собственик и инвеститор в земеделска земя у нас. Създаването на Земеделска камара ще даде възможност за членство в Конфедерацията на земеделските организации и кооперативите в ЕС, Копа-Коджека (Copa-Cogeca) и подкрепа от страна на ЕС за развитие на интензивно и модерно земеделие у нас.

 През изминаващата година по отношение цената на земеделската земя у нас се наблюдава тенденция на намаляване на цените на декар земя в района на Добруджа, леко повишаване на цената в Северозападна България и задържане на цената на земята в Югоизточна България на равнища от 800 до 1200 лева на декар, в зависимост от категорията и. В полските райони на Югоизточна България - Чирпан, Стара Загора, в посока Бургас, цената на земята остава най-висока. 
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg