Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Средната заплата в агро сектора достигна 1009 лв.

12.02.2021 г.
7757
Средната заплата на наетите в селското стопанство достигна 1009 лв. през последното тримесечие на предходната година, като се забелязва намаляване на общия брой на заетите със 7.3%, което е свързано с повишаването на модернизацията на стопанствата с нова агротхеника и намаляването на нуждата най-вече от сезонни работници и берачи.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния - с 8.1%.

Въпреки плавното увеличение на заплатите в селскостопанския сектор, той остава сред най-нископлатените, като изключение правят единствено позициите за оператор на трактор, комбайн и скъпи самоходни машини. С високи заплати в агро сектора са също агрономите и специалистите по растителна защита. Най-ниски са заплатите на работници в животнивъдни ферми, работници в зеленчукопроизводството и овощарството.

Структурата на заетите в агро отрасъла се доминира от самонаети лица, които формират средно около 89% от общата заетост в селското стопанство. Това се предопределя от структурата на земеделските стопанства.

Независимо от повишението на инвестиционната активност, технологичното равнище на производителността на труда в селското стопанство остава ниско. През повечето години селското стопанство показваше по-бързо увеличение на доходите спрямо средното за страната повишение, но също така нарастванията бяха повисоки и от номиналните растежи на добавената стойност в отрасъла. Поради тази причина делът на труда в добавената стойност, измерен чрез компенсациите на наетите, нарасна почти два пъти спрямо 2008 г. и достигна 23.4% през 2020 г.

От друга страна, при относително ниските равнища на доходите от труд в отрасъла, разходите за труд бележат тенденция на повишение, в условията на нарастване на средните доходи в икономиката, повишенията на минималната работна заплата и ежегодното актуализиране на минималните осигурителни доходи на наетите в селското стопанство. Съпоставени с динамиката на производителността на труда, обаче, която се характеризира с акумулиран спад, повишенията на разходите за труд в отрасъла доведоха до значително нарастване на номиналните разходи за труд на единица продукция, което свидетелства за неблагоприятно развитие при разходната конкурентоспособност в селското стопанство.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg