Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Износът на зърно пада, а растат схемите за внос на чужди пшеница, царевица и слънчоглед за смесване

19.07.2021 г.
12088
През първата седмица на новата 2021/22 пазарна година през Пристанище Варна1 не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица (при изнесени 31,2 хил. тона пшеница за същия период на миналата година. 

Засега не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от нова реколта през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1. 

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли 2020 г. – април 2021 г. от страната са изнесени общо 3 138,2 хил. тона пшеница, 306,7 хил. тона ечемик и 192,4 хил. тона рапица. Сравнявайки с аналогичния период на предходния сезон, експортът на пшеница и рапица намалява респективно с 33,8% и 47,5%, докато при ечемика е налице увеличение с 5,5%.Общо за периода от началото на септември 2020 г. до 11 юли 2021 г., експортът на царевица и слънчоглед през Пристанище Варна се свива съответно с 35,8% и 58,5% на годишна база, като през последната седмица не са преминавали товари с двете култури. 

Засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед – реколта `2020 от „Пристанище Бургас“ ЕАД. Според предварителните данни на НСИ, от септември 2020 г. до април 2021 г. извън страната са реализирани 1 174,4 хил. тона царевица, което е с 47,3% по-малко на годишна база. Същевременно, при експорта на слънчоглед се наблюдава увеличение с 2%, до 543,8 хил. тона.

По оперативни данни, от началото на септември 2020 г. до 11 юли 2021 г. през Пристанище Варна са внесени 4,2 хил. тона царевица и 5,6 хил. тона слънчоглед. Няма данни за доставки на двете култури през пристанищния терминал в Бургас. Предварителните данни на НСИ за периода септември 2020 г. – април 2021 г. сочат увеличение на вноса на слънчоглед с 5,3% на годишна база, до близо 776 хил. тона. Макар и над три пъти повече от отчетения за аналогичния период на миналия сезон, вносът на царевица е в обвм на 63,1 хил. тона. 

Остава въпросът - защо големите производители на фуражи в България предпочитат вносна, а не българска продукция?

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg