Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Според Европейската комисия все повече граждани оценяват труда на фермерите

13.10.2020 г.
6178
Почти трима от четирима европейци са наясно с общата селскостопанска политика (ОСП) и смятат, че всички граждани се възползват от нея, според последното проучване на общественото мнение за селското стопанство и ОСП в рамките на ЕС, публикувано днес от Европейската комисия.

Проучването е проведено от август до септември 2020 г., включващо над 27 200 респонденти в 27 държави-членки. Поради пандемията Covid-19, методологията е била адаптирана адаптирана, като някои интервюта са проведени онлайн.

Почти всички респонденти (95%) смятат, че селското стопанство и селските райони са важни за „нашето бъдеще“ в Европейския съюз. Освен това, проучването показва, че повече граждани на ЕС са наясно с ОСП (73% днес, 6 процентни пункта (пр.) Повече, отколкото през 2017 г.) и вярват, че ОСП е от полза за всички граждани, а не само земеделските производители (76% днес, 15 % повече) отколкото през 2017 г.). Във всички държави-членки мнозинството от гражданите споделят това мнение, с изключение на Малта.

Освен това възгледите на гражданите относно основните цели на ОСП трябва да останат подобни на констатациите от проучването от 2017 г. Повечето вярват, че осигуряването на безопасна, здравословна храна с високо качество трябва да бъде основната цел, представляваща гледната точка на 62% от анкетираните, както и през 2017 г. Тази гледна точка се отразява и на национално ниво, където гражданите смятат, че това трябва да бъде основният приоритет на ОСП .

Тазгодишното проучване установи също, че 52% от гражданите смятат, че една от основните цели трябва да бъде опазването на околната среда и борбата с изменението на климата, както и осигуряването на справедлив жизнен стандарт за фермерите (51%). Те леко са се увеличили съответно с 2 и 3 %.

Все повече европейци смятат, че ЕС изпълнява ролята си по отношение на ключовите цели на ОСП. В сравнение с 2017 г. всички области, включително продоволствена сигурност, устойчивост, безопасна и качествена храна, се увеличиват с поне 5 % Областта, в която гражданите вярват, че ЕС изпълнява най-много ролята си, е продоволствената сигурност, като 80% от анкетираните се съгласяват на това, 8p.p. увеличение от 2017г.

По отношение на финансовата подкрепа, проучването установи, че увеличен брой граждани смятат, че подкрепата, предоставяна на земеделските производители, е твърде ниска, увеличавайки се с 13% точки, от 26% от анкетираните през 2017 г. на 39% през 2020 г. Това се отразява и когато гражданите бяха попитани дали вярват, че ЕС трябва да увеличи подкрепата си за фермерите. 56% от гражданите смятат, че тя трябва да се увеличи през следващите десет години, с 12 п.п. в сравнение с 2017 г. и 27p.p. спрямо 2007г.

Сега повече граждани са запознати с логото на биологичното земеделие. Проучването установи, че 56% от анкетираните са запознати с логото, което е увеличение с 29 p.p. в сравнение с 2017 г. Информираността за други лога, като логата с географски указания, остава стабилна.

Въпреки че нарастващият дял на гражданите вярва, че земеделието е една от основните причини за изменението на климата (от 29% през 2010 г. до 42% през 2020 г.), по-голямата част от гражданите вярват, че земеделието вече е допринесло значително в борбата с изменението на климата, с 55%, задържащи тази гледна точка, в сравнение с 46% през 2010 г.
 
По отношение на селските райони, гражданите най-много вярват, че околната среда и ландшафтът (82%), достъпът до развлекателни и културни дейности (56%) и образователните съоръжения (54%) могат да бъдат квалифицирани като добри. На въпрос обаче как се развиват селските райони през последните 10 години, достъпът до високоскоростен интернет се подчертава като този, който се е подобрил най-много (55% са съгласни), докато възможностите за работа се смятат за влошени (42% са съгласни) .

И накрая, гражданите вярват, че най-важните ползи, предоставяни от горите, включват осигуряване на животни с естествени местообитания, опазване на биологичното разнообразие и опазване на природата (69%), абсорбиране на въглероден диоксид, както и допринасяне за борбата с изменението на климата и неговите вредни ефекти (65%).

Пълният доклад от проучването на ЕС ще бъде публикуван по-късно през ноември, придружен от информационни бюлетини по държави. Резюмето вече е достъпно онлайн.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg