Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Снежина Динева, Напоителни системи: Планираме 30 000 ха увеличение на поливните площи

25.11.2019 г.
28410
Напоителни системи ЕАД планира 30 000 ха увеличение на поливните площи в България след като стартира мярка 4.3 на Програмата за развитие на селските райони, заяви пред АгроКлуб изпълнителниет директор на дружеството Снежина Динева по време на Националната среща на малинипроизводителите и ягодоплодни в троянското село Чифлик.

Г-жо Динева, кои са основните аспекти, с които запознахте малинопроизводителите по отношение на напояването?
В приетата през 2018 г, и обновена през 2019 г. методика на Напоителни системи, успяхме да запазим устойчива цената на водата за земеделските производители през поливен сезон 2019 и така да станем бенефициенти по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорихме на двата основни принципа на Европейската рамкова директива на водите - за ефективно използване на водния ресурс и принципа за устойчивост на напоителната система. В момента се разработват проектите по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“, която следва да бъде отворена в края на годината или началото на следващата. Надявам се по мярката да рехабилитираме по-голямата част от напоителната инфраструктура на територията на цялата страна. Предвижда се рехабилитация и в района на напоителна система Попово, напоителна система Лозница, където са райони с производство на малини, също напоителна система Виница и навсякъде, където отчитаме голямо желание от земеделските производители за увеличаване на поливните площи. 

Каква площ се очаква да бъде обхваната с планираните мерки за напояване по ПРСР?
В България годните поливни площи са 5 200 000 дка, по последното преброяване от 2000 г. Към настоящия момент от Напоителни системи, който е основният доставчик на вода за напояване в страната,  се напояват близо 290 000 дка, което е по-малко от 5% на тези 5 200 000 дка. Увеличение със сигурност ще има. Ние се стремим към възможно най-голям процент. Минимумът, който залагаме в нашите разчети, е да имаме едни 30 000 ха увеличение на поливните площи, за да отговорим и на критериите по мярка 4.3.

Каква очаквате да бъде цената на поливната вода през 2020 г.?
Цената на поливната вода е от два компонента - цена на доставена вода на поливките и цена на единица площ. Тя е такава, защото се базира на Европейската рамкова директива на водите и на Регламент 1305 на Съвета, за да можем да отговорим на критериите за кандидатстване по ПРСР. Не очаквам да има повишение на цената на водата през поливен сезон 2020, въпреки нарастващите текущи разходи - като ел. енергия, горива и т.н. Успяхме чрез много строга финансова дисциплина в Напоителни системи, да запазим цената устойчива.

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • Върбанов АЗПБ
  28.10.2019 г.
  113706
  Венцислав Върбанов, АЗПБ: Нужна е стратегия за напояването!
  Виж повече
 • Напояване
  23.10.2019 г.
  116264
  Селското стопанство влиза в приетата от Министерски съвет Стратегия за климата
  Виж повече
 • контрол на храните
  16.10.2019 г.
  120130
  Национална стратегия и два нови закона ще подобряват контрола на храните
  Виж повече
 • НАЗ
  30.09.2019 г.
  64242
  К. Костадинов, НАЗ: Изпращаме динамична и тежка стопанска година! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg