Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

След корекции в биорегистъра, ДФЗ изплати още 2,7 млн. лв. по мярка Биоземеделие

21.09.2020 г.
8321
ДФ „Земеделие“ съобщи, че са изплатени още 2 729 055 лв. по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данни в Електронния регистър на биологичните производители (биорегистър), поддържан от Земеделското министерство, се посочва в съобщението. 

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

С това плащане общо изплатената сума по мярката за Кампания 2019 стана 41,5 млн.лв.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG 
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • пъпеши
  30.06.2020 г.
  8446
  Биостопаните получиха още 2,5 млн. лв. по мярка 11 след корекции в биорегистъра
  Виж повече
 • овощна градина
  02.06.2020 г.
  10765
  Над 35, 6 млн. лева са наредени по сметките на биопроизводителите
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg