Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

След изказване на Димитър Зоров, БАБХ инициира ударна проверка на сирена и мляко

21.10.2020 г.
9938
След изказване на Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ) за пазара на сирена с добавки на вода над допустимите норми от страна на някои фирми, БАБХ инициира ударна проверка в близкия на София - Перник. 

Извършени са проверки на няколко млекопреработвателни предприятия, след като проби в техни сирена и млечни продукти са показали отклонение от нормите. 

Пробонабирането е извършено в обекти за търговия на дребно в град Перник от комисия от експерти на БАБХ, Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ), Националната асоциация на млекопреработвателите, Комисията за защита на потребителите и Българска национална асоциация „Активни потребители“. За лабораторно изпитване са взети 12 проби от млечни продукти.

Четири проби кашкавал, шест проби сирене, една проба кисело мляко и една проба краве масло са изследвани за съдържание на немлечни мазнини, по микробиологични показатели и за съответствие с физикохимични показатели, заложени в технологичната документация, представена от производителите.

В предприятията, произвели несъответстващите храни, са извършени незабавни проверки. Производството на сирене в обекта, произвел продукта с наличие на немлечна мазнина, е временно преустановено до отстраняване на нередностите и е съставен акт по Закона за храните. Съгласно законодателството глобата е в размер до 6000 лева.

На предприятията, в чиито продукти са установени несъответствия с физикохимичните показатели, са издадени и връчени предписания, за спазването на които ще бъде извършен последващ контрол, съобщиха от БАБХ.
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg