Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Силен обществен отпор заради плануваните от МЗХГ промени в закона за лова

15.10.2020 г.
9399
Силен обществен отпор се заражда в социалните мрежи заради плануваните от МЗХГ промени в закона за лова. Коментират се и организирането на протестни действия. Същевременно властите не правят нищо за да ограничат контрабандния внос на изрезки от месната индустрия и най-вече - вносът на заразени фуражи и хранителни добавки от Западна Европа, с които бе вкаран вируса на АЧС в българските ферми, за да се премахне България като производител.

Според заложените промени с обосновката да се ограничи разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС), МЗХГ предлага да бъде либерализирано изпозлването на експлозиви, обгазяване, опушване, електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, приспособления за осветяване на целта, огледала и други заслепяващи предмети.

АЧС е вкарана във фермите чрез заразени вносни фуражи

Те обаче ще повлияят негативно не само на глиганите, които са поставени под прицел, но и на всички останали диви животни, като съществува сериозен риск те да бъдат прогонени от естествените им местообитания, както и могат да застрашават растителните видове, бидейки предпоставка за горски пожари (експлозивите). Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за опасно отравяне на подпочвени води, в близост до села.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗИД на ЗЛОД) e изготвен в изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в Република България през 2020 г. (т. 1.2 от Приложение № 2), приет с Решение № 43 от 24.01.2020 г. на Министерски съвет.

Под претекст да се насърчи лова дивата свиня за предотвратяване разпространението на Африканската чума също се предвижда се да се разрешат и методи и средства за лов, които са напълно безпредметни и неприложими за лова на дива свиня – като употребата на морски плавателни съдове за лов в Черно море и употребата на живи животни като примамка, “както и слепи или осакатени”, въпреки че за лов на дива свиня не се използва жива примамка. Дивата свиня е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени съставят около 90% от диетата й.

Още по-абсурдно, законопроектът предвижда да даде права на ВСИЧКИ служители на МЗГХ, МВР и Министерство на отбраната да използват тези методи, независимо дали притежават право на лов. Правото на лов иначе се придобива единствено след изкаран специализиран 6 месечен курс и взет изпит по теоретична и практическа подготовка по опазване на дивеча, защитени видове бозайници и птици, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, болести по дивеча, оказване на първа медицинска помощ и други. Проекта за изменение на закона на лова не предвижда да въведе изискване за такава квалификация за служителите, които ще са упълномощени да убиват със всякакви средства, нито предвижда да ограничи тези им права до работното време и място.

Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg