Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Само 3 хранителни продукта със защитено географско наименование има България към момента

26.11.2020 г.
10914
Европейската комисия стартира нова онлайн платформа с база данни за търсене на всички географски указания (GI), на селскостопански стоки защитени на ниво Европейски съюз. GIview предоставя единна входна точка за данни за географски указания, регистрирани в ЕС, и е полезен актив за потребители, производители и специалисти по интелектуална собственост. Платформата също така съдържа подробна информация за географски указатели извън ЕС, защитени на ниво ЕС чрез двустранни и многостранни споразумения, както и за географски указания на ЕС, защитени в страни извън ЕС. 

Справка на АгроКлуб в базата показа регистрирани общо 69 марки от България, като 66 броя от тях са вина и спиртни напитки и едва 3 - на храни: 
  1. Българско розово масло / Bulgarsko rozovo maslo PGI-BG-1050
  2. Горнооряховски суджук / Gornooryahovski sudzhuk PGI-BG-0732
  3. Странджански манов мед / Strandzhanski manov med / Maнов мед от Странджа / Manov med ot Strandzha PDO-BG-02306

 

Комисарят по земеделие Януш Войцеховски каза: „Горд съм, че стартирам порталът GI-view, разработен от Службата за интелектуална собственост на ЕС. Тази платформа е чудесен инструмент за допълнителна публичност на нашите известни европейски географски указания и на географските указания, защитени съгласно нашите международни споразумения. Всяко регистрирано в ЕС географско указание има история зад себе си, отразяваща разнообразието и богатството на продуктите, които нашият континент може да предложи. Моите услуги и аз ще продължим да търсим начини за укрепване на географските указания, след като показахме тяхната добавена стойност както за производителите, така и за потребителите. "
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg