Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Румен Радев назначава близка от своя екип за шеф на ДФЗ

12.05.2021 г.
11938
Новият изпълнителен директор на Държавен Фонд Земеделие се очаква да бъде Валентина Георгиева Танева – Алексова, която е от екипа на президента Румен Радев от края на 2017 г. като съветник по образование, наука и иновации. Била е член на колектива, който изготви първия Аграрен доклад за предпресъединителната прграма САПАРД.

Името на Валентина Георгиева Танева – Алексова нашумява по време на длъжността и като зам.омбудсман през 2008-а година, когато става ясно, че тя има еднолична фирма и участва в политическа партия, което е абсолютно забранено в правилника. Според него общественият посредник, както и заместникът му, не могат да участват в търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, както и да членуват в политическа партия или синдикална организация. Тогава обаче, Валентина Танева-Алексова притежава 100% от фирма "Легато - Валентина Танева", сочат търговските регистри. След медийно разследване, тя заявява, че е прехвърлила дяловете си на Боян Алексиев от фирма "Пентаимпекс", която се занимава с търговия, а една от дейностите е внос на карбамид и урея за земеделие.

Справка на АгроКлуб в сайта на президентство показва, че през 2004г. Валентина Георгиева Танева – Алексова е избрана от СОС за зам.-омбудсман и до края на 2008 г. изпълнява тези функции: периодично изготвя анализи по прилагане на нормативната база, предложения за допълване на нормативната уредба и подобряване на практиката по прилагане й, изпълнява функции на посредник за спазване правата на гражданите и юридическите лица. От 2009г. до 2012 г. ръководи звено „Бизнес среда и политика за малките и средни предприятия“ в МИЕТ- последователно като началник-отдел и директор на дирекция. От септември 2012 г. до ноември 2017 г. работи в Администрация на Президента като главен експерт - образование и наука.

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • Христо Бозуков
    11.05.2021 г.
    12797
    Христо Бозуков е избран отново за служебен министър на земеделието. Започва ли ново ровене в МЗХГ?
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg