Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Проекти за залесяване с медоносни дървета - с приоритет по горската мярка 8 на ПРСР

17.07.2020 г.
8541
От днес, 17 юли 2020 г. започва приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към увеличаване на горското покритие в равнинните райони. По този начин се цели ограничаване  на ерозията, запазване на качеството на земите и подобряване на водния баланс. Дейностите, стимулирани чрез подмярката, са свързани и с адаптиране към промените в климата, съобщават от Министерството на земеделието. 

Насърчава се използването на медоносни дървесни видове. За всички залесявания на площ над 1 ха, минимум 10% от площта трябва да е заета именно от тях. При класиране на подадените проектни предложения, допълнително 10 точки ще получават онези, които ще използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове. 

При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови гори.
Предоставените средства за финансовата помощ по процедурата са 18 028 131 лв. 

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци, местни поделения на вероизповеданията, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 16 октомври 2020 г.

© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • Пчела
  16.07.2020 г.
  8954
  Предложения за екопрактики: Услуга „опрашване“, подвижно пчеларство и отглеждане на медоносни растения   
  Виж повече
 • медоносни дървета
  19.12.2019 г.
  5660
  23 хил. дка ще бъдат залесени само с медоносни видове по ПРСР през 2020 г.
  Виж повече
 • Танева
  19.11.2019 г.
  48975
  Десислава Танева: Да се мотивира използването на пестициди, щадящи пчелите!
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg