Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Проверяват складовете за съхраняване на пестициди 

29.07.2020 г.
8233
Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции започват проверки на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Целта е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния  риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане, съобщават от Екоминистерството.

Проблемите със залежалите пестициди датират от 1990 г. насам и са в резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. В рамките на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ в съоръжения във Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени  3 750 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада на територията на цялата страна.

Състоянието на останалите непочистени складове трябва да бъде точно определено и редовно проследявано, тъй като неправилното съхраняване на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност може да причини почвено замърсяване и да наруши качеството на прилежащите водни тела.

Заповедта за проверки на екоминистъра цели осигуряване на превенция на негативните въздействия върху човешкото здраве и околната среда, както  и предприемане на спешни мерки в случай на констатиран висок риск от замърсяване.


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • Не само нелегалният внос на пестициди, но и употребата на глифозат трябва да спре
    10.12.2018 г.
    2565
    Не само нелегалният внос на пестициди, но и употребата на глифозат трябва да спре
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg