Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Приемът на проекти за напояване по ПРСР 2014-2020 приключи

07.07.2020 г.
8181
„Напоителни системи“ ЕАД кандидатства с 26 проектни предложения  за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по Програмата за развитие на селските райони.Тяхната обща стойност е 114 762 927 лева, при определен бюджет в условията за кандидатстване 88 831 016 лева. По втората процедура „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“, са подадени 6 проектни предложения. Общата им стойност е 12 075 464 лева, при определен бюджет 9 870 112 лева. Това съобщиха от Министерството на земеделието във връзка с приключилич прием по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г. Тя е част от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ и се прилага за първи път в обхвата на Програмата. Целта е да се даде възможност за подновяване на хидромелиоративна система в  страната, предназначена за селскостопански цели.

Оценката и класирането на проектните предложения по двете процедури ще се извършват от оценителни комисии, назначени от ресорния заместник-министър на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, в качеството й на Ръководител на управляващия орган на Програмата. Те ще преминат в два етапа. Първият е „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, а вторият е „Техническа и финансова оценка“, съобщават от Министерството на земеделието.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • напояване
  03.04.2020 г.
  8132
  Отвориха мярката за напояване по ПРСР с бюджет 100 млн. лева
  Виж повече
 • 25.11.2019 г.
  28179
  Снежина Динева, Напоителни системи: Планираме 30 000 ха увеличение на поливните площи
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg