Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Приберете повече зърно и запазете почвeната влага със стрипер хедер Славянка УАС (ВИДЕО)

01.10.2020 г.
7043

Двубарабанният стрипер хедер “Славянка УАС” печели все повече доверие от страна на земеделските стопани, благодарение на бързата, ефективна и икономична жътва.

Зърнопроизводителите, които прилагат No-till технология в полетата си все по-често избират хедера с вакуумен ефект, или т.нар. хедер прахосмукачка - на “Славянка УАС”. Той играе важна роля в запазването на почвената влага от растителните остатъци след жътва.

Как хедерът спомага за съхраняване на влагата в полето?

Хедерът прибира зърното от класовете, като стърнището е оставено високо в сравнение с конвенционалния хедер, който жъне ниско долу. Температурата на почвата през горещините във високото стърнище е поне с 10 градуса по-ниска в сравнение с ниското стърнище. Високите остатъци пазят сянка и по този начин не позволяват влагата да се изпари бързо, а при паднал валеж я запазват дълго време. При силен вятър не се получава бързо изпарение на влагата. Високото стърнище, оставено от хедера “Славянка УАС“ предпазва почвата от водна и ветрова ерозия, като така се предотвратява загубата на почвено плодородие. Освен това, през зимата падналият сняг се задържа и е равномерно разпределен на полето.


Някои земеделски производители след жътва засяват втора култура - царевица или междинни покривни култури, поради наличната влага в почвата.

Стрипер хедерът „Славянка УАС“ може да се използва при конвенционалната технология, като след това се прави обработка за справяне с растителните остатъци.

Скоростта на комбайна при жътва със „Славянка УАС“ е 9 - 12 км/ч, като производителността е 35 - 50 дка/ч и не се използва сечката на комбайна.

Земеделци, които използват стрипер хедер „Славянка УАС“ спестяват разходи от гориво и поддръжка на комбайна. Освен това прибират зърното от полето два пъти по-бързо - а колкото по-бързо се прибере реколтата, толкова по-малки ще са загубите на зърно от падането на влажността в процеса на прибирането му.


Защо стрипер хедерът е с два барабана и образува „вакуумен ефект“?

При контакта на овършаващия барабан с класовете, зърната могат да паднат гравитачно, особено когато влажността на зърното е ниска или заради сортови особености (напр. безосилеста пшеница). Битер барабанът не позволява зърното да падне и го вкарва в шнека. Освен това спомага за прибиране на всички братя и дребни семена на върха на класа, както и при жътва на полегнали посеви.

Защо хедерът е с верижно задвижване и постоянни обороти?

Верижното задвижване и постоянните обороти на хедера “Славянка УАС” спомагат за по-добро прибиране на реколтата дори при ниска скорост, както и за по-добра здравина. Те имат превантивен ефект от възникване на пожар и гарантират добра работа при полегнали посеви и заплевелени полета.

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО:


Плевелите не влизат в комбайна

В периода на прибиране на реколтата стръковете от плевели имат висока влажност (повече от 40%). С традиционната технология прибирането на плевели е често срещано. При навлизането им, влажната вегетативна маса запушва барабана, а отделящите органи не се справят с функциите си. Поради тази причина зърното и сламата не са правилно разделени, което води до неприемливо големи загуби. При жътва със „Славянка УАС“ този проблем отпада.

Уникален при жътва на сорго

„Славянка УАС“ е единственият стрипер хедер, който може да жъне сорго. За целта „гребените“ се сменят със специално предназначени за сорго. Така се спестяват допълнителни разходи за закупуване на нов хедер.

Жътва на ориз без смяна на хедера

За нуждите на оризопроизводителите не е необходим нов стрипер хедер, за да се ожъне ориза. „Славянка УАС“ може да прибира успешно ориз, без да се сменят „гребените“.

Въпрос на технология е дали веднага след жътва ще се направи обработка, ще се остави стърнището до пролетта или незабавно ще се засее втора култура, или междинна покривна култура.За контакти и допълнителна информация:

Фарморганикс България ЕООД


© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg