Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Предлагат еко-схемите да отпаднат от намаленията на директните плащанията в ОСП

01.10.2019 г.
65888
Прилагането на еко-схемите в новата обща селскостопанска политика след 2020 г. беше във фокуса на заседание на работна група по реформата на ОСП в Брюксел. Финландското председателство представи своите предложения.
Повечето държави-членки, включително и България, се изказаха позитивно за предложените изменения от Председателството относно еко-схемите, определяйки ги като крачка в правилната посока и приближаване към постигането на компромис, става ясно от бюлетина на земеделското министерство.

Някои държави членки обърнаха внимание за необходимостта от разграничаване между ангажиментите по еко-схемите и интервенциите по развитие на селските райони, за да се избегне двойно финансиране. Въпреки уточнението от финландското председателство, че задължителността на еко-схемите е политически въпрос и ще се обсъжда в друг формат, някои делегации обвързаха необходимостта от по-висока амбиция по еко схемите с тяхната задължителност за държавите членки.

Други делегации заявиха позицията си, че еко-схемите трябва да бъдат изключени от намаленията на плащанията, за да се създаде стимул за земеделските стопани и да се изпълнят целите по ОСП. 

В рамките на заседанието е обсъдена и частта за развитие на селските райони в областта на климата и околната среда. Предлага се отделянето в специална разпоредба на хуманното отношение към животните, необходимостта от определяне на правилното ниво на плащане по конкретна интервенция, за да няма подценяване или надценяване.

Делегациите изразиха доста различни становищата относно предоставянето на възможност за закупуване на земя само от млади фермери. Повечето делегации подкрепиха доброволния характер на прилагане на инструмента за управление на риска. Някои делегации приветстваха възможността за непроизводствени инвестиции за защита на животните срещу хищници.

Заседанието на работната група „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ към Съвета на ЕС, се проведе на 25 септември 2019 г. в Брюксел.  

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg    
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • обвързано подпомагане
  24.09.2019 г.
  35372
  26 000 български стопани са под риск, ако няма обвързана подкрепа в новата ОСП
  Виж повече
 • ОСП
  18.09.2019 г.
  13201
  Председателят на EK: Да се намали употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали!
  Виж повече
 • Дискусия за ОСП
  26.07.2019 г.
  2051
  Редукция по всички схеми за директни плащания се предвижда в новата ОСП
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg