Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

По мярка Хуманно отношение към животните, свободното пасищо отглеждане изисква минимум 160 дни

22.03.2021 г.
10958
Мярката “Хуманно отношение към животните” в новия програмен период за развитие на селските райони ще предлага инструменти за подпомагане на земеделските дейности в необлагодетелствани райони.

Помощта е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни - говеда, биволи, овце и кози, и покриват минималните стандарти за хуманно отношение към животните, разписани в националното законодателство.

Субсидията се отпуска под формата на годишни плащания, с които земеделците доброволно се задължават да изпълняват специфични операции по мярката за двата типа дейности, като едната е осигуряване на свободна подова площ, като изпълнението на операцията изисква броя и гъстотата на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативната уредба в страната, или да осигуряват свободно пасищно отглеждане минимум 160 дни през годината, като 40 дни от този период може да бъде осъществяван в двора на стопанството, и 120 дни трябва да са на свободно пасищно отглеждане.

По направлението за сезонна паша наречено пастурализъм, фермерите ще могат да кандидатстват само при наличие на издадено разрешение за паша от националните паркове.

На последния комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, бяха гласувани едни допълнения, като задължително стадата трябва да са придружавани от пастир и така или иначе до момента имаше задължение да бъдат придружавани от кучета-пазачи. Тези кучета трябва да бъдат оборудвани с едни уреди, наречени “спъвачки” (слухови спъвачки). В това направление основното изискване, освен да имат разрешителни за паша, издадени от дирекцията на националните паркове, животните да стоят на високопланинските пасища минимум три месеца в годината.

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg