Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

По-високи аванси и по-малко физически проверки на място по директни плащания 2020

16.04.2020 г.
9580
Днес Европейската комисия прие две мерки за подпомагане на хранително-вкусовия сектор. Мерките ще увеличат паричния поток към земеделските производители и ще намалят административната тежест за националните, и регионалните власти и за земеделските производители в този особено труден момент.

За да увеличи паричния поток на земеделските производители, Комисията прие по-големи авансови плащания за земеделските производители. Това ще увеличи авансовите плащания за директни плащания (от 50% до 70%) и плащания за развитие на селските райони (от 75% до 85%). Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври. Като допълнителна гъвкавост държавите-членки ще могат да плащат на земеделските производители преди да финализират всички проверки на място, съобщава Европейската комисия.

Втората мярка, приета днес, е за намаляване броя на физическите проверки на място. Държавите от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Общият брой на проверките, които трябва да бъдат извършени, е намален за преобладаващата част от бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 5% на 3% (за директни плащания и мерки за развитие на селските райони). Дерогацията също така предоставя гъвкавост по отношение на сроковете на проверките, за да позволи на държавите-членки да използват най-ефективно ресурсите при спазване на правилата за задържане.

Държавите-членки ще могат да използват алтернативни източници на информация, за да заменят традиционните посещения във фермата. Комисията насърчава използването на нови технологии, например за разширяване на използването на сателитни снимки за проверка на селскостопанската активност на полето или географски маркирани снимки, за да се докаже, че са направени инвестиции. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния при обработката на заявленията за помощ, за да се гарантира, че помощта се изплаща на земеделските стопани в най-кратки срокове.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
Коментари 0

Коментари:

 • Януш Войчеховски
  09.04.2020 г.
  7990
  Януш Войчеховски призова за максимална гъвкавост в подкрепа на агро-хранителната верига
  Виж повече
 • Януш Войчеховски
  19.03.2020 г.
  8516
  Януш Войчеховски: Да подкрепим фермерите, ХВП и търговците в условията на COVID-19!
  Виж повече
 • Европейска комисия
  17.03.2020 г.
  14437
  ЕК разреши удължаване на срока за кандидатстване по директните плащания 
  Виж повече
 • Коперник - система за наблюдение на земеделски площи
  21.02.2020 г.
  14710
  Сателитен контрол на площите ще се прилага само за СЕПП в Кампания 2020 
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg