Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопанства - подробности и ползи

23.03.2021 г.
9404
Подробности около подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”, дадоха експерти от Националната служба за съвети в земеделието. Съвместно с Аграрния университет в Пловдив, специалистите проведоха семинар на тема: Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по методите на биологичното производство.

Чрез подмярката се предоставят шест основни консултантски пакета, допринасящи за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Главен експерт в ТОО, Монтана, НССЗ - Милен Петков:

Първият е свързан със системата за кръстосано съответствие, включваща всички приложими в стопанството Национални стандарти за добро екологично и земеделско състояние на земята (ДЗЕС), всички приложими в стопанството Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ). 
Вторият пакет е свързан със стопанските практики от полза за климата и околната среда, политиката за водите, мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологично разнообразие и опазването на водите. 
От третия пакет, фермерите получават информация, свързана с условията за здравословен и безопасен труд. 


Останалите три са: правилна употреба на продукти за растителна защита, чрез методите на интегрирано управление на вредителите; пакет за съдействие за изготвяне на проектни предложения и пакет шест - съвети и информация, които да помогнат на малките земеделски стопанства при тяхното развитие.

Ползите от осъществяването на тази подмярка за малките земеделски стопанства са:
 • повишаване на конкурентоспособността
 • подобряване на жизнеспособността на стопанството
 • разработване на подходящ план на развитие за бъдещето
 • използване на подходящи за стопанството технологии
 • възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • постоянно затревени площи
  21.01.2021 г.
  12119
  МЗХГ с редица важни промени по Наредба 4 за прилагане на мярка 11 - Биологично земеделие
  Виж повече
 • проекти ПРСР
  30.11.2020 г.
  11644
  Прехвърлят над 7 млн. евро по мярка 4.1 и общо 163 млн.лв. по редица мерки на ПРСР
  Виж повече
 • лозарска програма
  27.11.2019 г.
  20027
  Въвеждат промени в мерките на Лозаро-винарската програма 2019-2023
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg