Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

От днес ДФЗ приема фактури за реализирани плодове и зеленчуци по обвързаната подкрепа

02.01.2020 г.
8791
От днес, 2 януари до 31 януари 2020 г. земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2019 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция, съобщават от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ). 

Утвърденият образец на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на Фонда. На същото място е публикувана и Инструкция за попълване. Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. В случай на необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда. При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица. 

Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2020 г. на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.


© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
 

изтеглете файла:

Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. 245.21 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2019 28.45 KB (xlsx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • InteliFresh 2020
    19.12.2019 г.
    5900
    Успешен пазар за българските плодове и зеленчуци - фокус на бизнес форума InteliFresh 2020
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg