Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

От днес ДФЗ започва прием на заявления за субсидии по мярка Covid3

26.10.2020 г.
11111
От днес 26-и Октомври, ДФЗ започва прием на заявления за субсидии по мярка Covid3. Приемът на документи ще продължи до 13-и ноември 2020 г. . Заявленията за подпомагане се приемат по линия на подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Приемът по подмярка COVID 3 бе обявян със Заповед № 03-РД/3575 от 19 октомври 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – Разплащателна Агенция. Кандидатстването е със заявление в Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.  Бюджетът на подмярка COVID 3 е общо 7 321 096 лв. 

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:
 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, реработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи).
   
Финансово подпомагане не се предоставя за дейности, свързани с риба и рибни продукти, гроздова мъст, вино и оцет.
   
Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, които са извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.

Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 000 евро.

Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмярката са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Коментари 0

Коментари:

 • мерки Covid 1
  21.08.2020 г.
  9307
  ДФЗ: Няма проблеми със системата за прием на заявления по мерки Covid 1 и Covid2
  Виж повече
 • продажби на трактори
  13.10.2020 г.
  8773
  Заради Covid19 само с 10% спада вносът на нова агротехника в България
  Виж повече
 • субсидии Covid
  20.08.2020 г.
  9815
  Рекорд в ДФЗ: Над 1000 заявления са подадени за 1 ден по мерките Covid
  Виж повече
 • министерски съвет
  15.07.2020 г.
  8431
  Кабинетът гласува мярка COVID-19 по ПРСР с бюджет близо 120 млн. лева
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg