Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Отвори приемът на проекти за подпомагане на малки стопанства по ПРСР

17.07.2020 г.
8456
Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от Земеделското министерство. 

Целта на подпомагането е да се подобри икономическата устойчивост на малките стопанства  чрез преструктуриране и развитие на наличните им материални мощности и въвеждането на нови технологии за повишаване качеството на продукцията. Към целите на подмярката се отнасят и опазването на компонентите на околната среда,  спазване стандартите на ЕС, както и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Подпомаганите дейности по процедурата са свързани с повишаване на енергийната ефективност и производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, както и инвестиции в машини, оборудване, съоръжения за опазване на околната среда и др.

Общият размер на средствата, предоставени по процедурата възлиза на близо 10 млн. лева.

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 септември 2020 година.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • Стоилко Апостолов
  07.05.2020 г.
  8453
  Стоилко Апостолов: Време е за гъвкави политики за малкия и средния агробизнес!
  Виж повече
 • зеленчуци
  06.05.2020 г.
  8488
  Ивана Мурджева: Семейните ферми се нуждаят от генерално нова политика! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg