Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Отварят извънредна помощ за частно складиране на сирене

11.05.2020 г.
8130
България ще прилага временна извънредна схема за частно складиране на някои сирена. Прием по мярката, която е част от приетия пакет мерки от Европейската Комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за преодоляване на кризата с COVID 19, започва от днес, 11 май 2020 г. 

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева помощта ще се прилага само по отношение на произвеждани в страната сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт сирене, съгласно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Мярката се отнася за сирена, които са подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на зреене.

Максималното количество продукти предмет на подпомагане по схемата е 100 000 тона, като разпределението му между държавите членки е според обема на тяхното производство. За България е определен таван от 889 тона. 

По схемата ще се кандидатства пред Държавен фонд Земеделие за продукти, които вече са поставени на склад. Максималното количество за всяко заявление е 0,5 тона.  Размерът на помощта е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40 евро/т на ден за складиране по договор. Помощта може да се отпусне само, ако договореният период на складиране е между 60 и 180 дни. 

Държавен фонд "Земеделие" трябва да  прекрати сключването на договори за частно складиране на сирена, когато общото количество сирена, за което е приложена мярката, достигне 889 тона. Ако последният оператор, с който се сключва договор е заявил количество, с което се надхвърля посоченият лимит, договорът ще се сключи за количество в рамките му.

Срокът за подаване на заявленията е до 30 юни 2020 г.


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
Коментари 0

Коментари:

 • стоп
  24.04.2020 г.
  8183
  Много от мерките на ЕК за подкрепа на агросектора ще са трудно приложими в България
  Виж повече
 • Европейска комисия
  23.04.2020 г.
  8905
  Нови мерки в помощ на агросектора предлага Европейската комисия
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg