Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Овощари настояват машините за бране на плодове да се считат за иновация по мярка 4.1

06.04.2021 г.
7391
Овощари настояват машините за бране на плодове да се считат за иновация по мярка 4.1. Това заяви Димитричка Търпанова, зам.председател на Добруджански овощарски съюз.

Овощарите очакват датата 12-и Април, на която се очаква да бъдат публикувани насоките за кандидатстване по мярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства. Овощарството е сред приоритетните сектори, заедно с животновъдството и производството на зеленчуци и етерично-маслени култури.

Пред АгроКлуб, Димитричка Търпанова заяви по отношение на новата реколта:

В Североизточна България към момента сме оптимисти. Кайсията е в масов цъфтеж, общо взето сортовете. Има някакви поражения, които не е от такова стопанско значение. Ние всъщност, миналата година беше изключително тежка и благодарение на различните схеми и мерки по пандемията и по пропадналите площи по отношение на Министерството на земеделието и Държавен фонд “Земеделие”, общо взето стопаните при нас са си свършили работата, така да го кажа, градините са си изчистени, орязани, напръскани, нахранени, и цъфтежа на кайсията е много красив и много оптимистичен, така да го кажа. Имаме още притеснение все още с късните пролетни слани, но към момента нямаме овощен вид, в Североизточна България, който да е в такова критично състояние. Имаме поражения от сланите, но не са от такова стопанско значение. 


Максималният размер на допустимите разходи по мярка 4.1 от ПРСР през 2021-а година за един проект ще бъде до 1 000 000 евро при 50% интензитет на подпомагането или до 1 500 000 при 35% субсидия. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро. По подмярка 4.2 за преработвателните предприятия, максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 2 000 000 евро, при 50% интензитет на подпомагането или до 3 000 000 при 35% интензитет.

Инвестициите за земеделска техника по мярка 4.1  в сектор "Животновъдство", "Овощарство", "Зеленчукопроизводство", както и отглеждането на етерично маслени култури, малини и ягоди, ще се ползват с предимство в точкуването съответно с 20 точки, при предишни 15 точки на проект.

Инвестициите в напояване от собствени водоизточници ще носят допълнително 5 точки във всеки проект по мярка 4.1. Падат ограниченията за земеделската земя по Натрура 2000: от изискуеми 85% площи на: най-малко 70%.

Стартът на приема на проекти по мярка 4.1 и 4.2 ще бъде най-рано през месец Април, въпреки желанието на властите да отворят мерките преди изборите.Това означава, че при евентуално избиране на друга политическа сила в управлението на МЗХГ, приемът по мерките може да бъде отложен значително във времето.

От действащите към момента критерии по подмерки 4.1 и 4.2 отпадна подходът, при който приоритетно се подпомагат проекти, които се изпълняват на територията на селски район. Чрез актуализацията се цели насърчаване на подкрепата за проекти в чувствителни сектори, в това число и сертифицирано биологично производство. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси.

Прецизиран е и подходът за определяне на критериите за оценка по подмерките 6.1 и 6.3. По „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ отпада изискването към кандидатите да са получили минимум 33% доход от земеделска дейност за предходната година.

През тази година 458 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към земеделския сектор, младите фермери и малките стопанства. Това беше одобрено по време на видеоконферентно заседание на Комитета по наблюдение на Програмата. Финансовият ресурс е предвиден за подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg