Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Община Брезово и Аграрен университет – Пловдив ще популяризират биоземеделието

21.04.2023 г.
6623
На 24.04.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в Ректората на Аграрен университет- Пловдив, Заседателна зала, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО Брезово“.

На пресконференцията ще присъстват кметът на община Брезово Христо Енков, проф. д-р Христина Янчева - ректор на Аграрен университет-Пловдив, проф. д-р Владислав Попов- заместник-ректор по научна и проектна дейност и доц. д-р Анна Карова- преподавател в Катедра „Агроекология и опазване на околната среда“.

По време на събитието ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, очакваните резултатите и планираната устойчивост.

Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ - Малка грантова схема „Създаване на работни места“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европесйкото икономическо пространство. Програмен оператор е Министерството на образованието и науката.

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg