Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Обществено обсъждане на зелените мерки, които ще се финансират в новата ОСП - до 10 август

16.07.2020 г.
8359
Земеделското министерство представи списък с добри зелени практики (виж приложения файл след текста - бел.ред.), въз основа на който ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки в рамките на втори стълб (ПРСР) в Общата селскостопанска политика, която ще започне да се прилага от началото на 2023 г.    

В селскостопанската политика на ЕС след 2023 г. се предвижда в рамките на директните плащания да бъдат разработени доброволни за земеделските стопани еко-схеми, които ще бъдат под формата на плащане на база хектар или животинска единица. Те следва да надграждат задължителните изисквания, предвидени в системата на предварителни условия (познати като изисквания за кръстосано съответствие). Плащането по еко-схемите ще възнаграждава онези стопани, които извършват селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата или като компенсация за въвеждането на тези практики, съобщиха от Министерството. 

В изготвения списък на добри земеделски практики за околната среда, който е представен пред земеделския бранш в сряда, се набляга на необходимостта от запазване структурата на почвата, увеличаване съдържанието на органичен въглерод и устойчива употреба на препарати за растителна защита. Представят се практики, които водят до намаляване на парниковите газове, опазване на природните ресурси, и др. Предлага се прилагането на консервационно земеделие с цел запазване на почвения ресурс, интегрирано производството на растения и растителни продукти и биологично  производство. 

Важни практики в растениевъдството са изборът и селекцията на подходящи сортове, приспособени към изменения на климата. Обсъдено е управлението на хранителните вещества и торенето, както и ефективното напояване на културите. Разгледани са методите за борба с вредителите, болестите по растенията и борбата с ерозията, съобщават от Министерството. 

Дискусионен акцент са били управлението на елементите на ландшафта и пасищата и агролесовъдството, както и опазването и възстановяването на биологичното разнообразие. 

В областта на животновъдството е необходимо въвеждане на високи стандарти за хуманно отношение към животните, надхвърлящи задължителните стандарти, както и опазване на застрашените от изчезване местни редки породи. В тази връзка се предлагат практики за намаляване на емисии на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници и прилагане на стратегии за балансирано хранене. Предложен е метод за ефективно оползотворяване на биомаса с животински произход. 

Друг акцент на срещата е поставен върху ролята на сектор „Пчеларство“ за опазване на биоразнообразието. Представиха се добри земеделски практики за сътрудничество между растениевъди и пчелари, в областта на  естествено опрашване, засяване на медоносни растения с цел осигуряване на разнообразна паша, както и практикуването на подвижно пчеларство. 

Списъкът с добри земеделски практики е публикуван за обществено обсъждане на сайта на агроминистерството, раздел ОСП 2021-2027. До 10 август се приемат становища от заинтересованите страни, кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане на сектор селско стопанство в новия програмен период.

© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg

 

изтеглете файла:

СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда 14.15 MB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • ОСП
  20.05.2020 г.
  9017
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Виж повече
 • no till слънчоглед
  13.02.2020 г.
  16856
  Десислава Танева: No-Till технологията има място в Стратегическия план за ОСП
  Виж повече
 • no till
  06.02.2020 г.
  16432 2
  Земеделци искат прилагането на No-Till технологията да се компенсира по ПРСР
  Виж повече
 • зелена архитектура ОСП
  30.12.2019 г.
  7262
  Зелената архитектура в Европа след 2020 г. - добри земеделски практики
  Виж повече
 • органично земеделие
  14.12.2019 г.
  24303
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече
 • no till
  07.12.2019 г.
  5305
  Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
  Виж повече
 • no till земеделие
  21.10.2019 г.
  130285
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg