Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Нов регламент: Рециклиране на отпадни води за напояване в земеделието

20.12.2019 г.
6297
Предприемат се нови мерки за намаляване на риска от недостиг на вода за напояване на земеделските култури. Държавите в Европейския съюз са одобрили предварително споразумение, постигнато с Европарламента по регламент, който ще улесни използването на пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство. 

Тези правила ще спомогнат за адаптирането на Европа към последиците от изменението на климата. Регламентът, който е изцяло съобразен с кръговата икономика, ще създаде условия за подобряване на наличието на вода и насърчаване на ефективното ѝ използване. Осигуряването на достатъчно вода за напояване на земеделските площи, особено при големи горещини и тежки суши, може да допринесе за предотвратяване на евентуален дефицит на селскостопански култури и недостиг на храни.

Тъй като географските и климатичните условия в държавите членки са твърде различни, някоя от тях може да реши, че не е целесъобразно да използва рециклирани води за напояване в селското стопанство на цялата си територия или на части от нея.

Държавите членки могат също да решат да използват рециклирана вода за други цели, например за промишлени, както и за благоустройствени и екологични цели.

Регламентът съдържа стриктни изисквания за качеството на рециклираните води и за мониторинга върху него, с цел да се гарантира защитата на здравето на хората и животните, както и на околната среда.

В държавите членки, в които рециклираната вода ще се използва за напояване в селското стопанство, ще бъдат организирани кампании за повишаване на осведомеността във връзка с икономиите на водни ресурси в резултат на това повторно използване.

Комисията трябва да направи оценка на необходимостта от преразглеждане на минималните изисквания за рециклираните води въз основа на оценката на прилагането на регламента или когато това се налага поради появата на нови научно-технически достижения.

Няколко държави членки имат дълъг и успешен опит в използването на рециклирани води за различни цели, включително за напояване в селското стопанство. Повторното използване е по-благоприятно за околната среда, отколкото алтернативните методи на водоснабдяване като пренос на водни ресурси или обезсоляване. Новите правила ще бъдат от голяма полза за райони, където търсенето на вода все още превишава нейното наличие, независимо от превантивните мерки за намаляване на търсенето. Съществуващите правила на ЕС относно хигиената на храните продължават да се прилагат и ще се спазват стриктно.

Очаква се новите правила да бъдат приети през 2020 г. След това регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му. Той ще започне да се прилага три години след влизането му в сила.

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • 25.11.2019 г.
  28409
  Снежина Динева, Напоителни системи: Планираме 30 000 ха увеличение на поливните площи
  Виж повече
 • Върбанов АЗПБ
  28.10.2019 г.
  113706
  Венцислав Върбанов, АЗПБ: Нужна е стратегия за напояването!
  Виж повече
 • Напояване
  23.10.2019 г.
  116264
  Селското стопанство влиза в приетата от Министерски съвет Стратегия за климата
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg