Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Нов модел на финансиране по Пчеларската програма ще бори злоупотребите 

16.10.2019 г.
118168
На 15 октомври изтече срокът за прилагане на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017 – 2019 г. През 2020 г. започва новият 3-годишен период, която ще се прилага до 2022 г. За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредбата, по която ще се изпълняват мерките по Програмата.

Нов модел на финансиране, за да се избегнат злоупотребите 
От предложение проект става ясно, че се предлагат мерки срещу злоупотреби при прилагане на Пчеларската програма. За първи път в новия тригодишен период е променен моделът на финансиране на разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП), извършване на лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на пчелния мед, както и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки. 
В предходните програми се възстановяваше фиксиран в програмата % от одобрените разходи при спазване на лимити за отделните активи/ВМП, определени със заповед на министъра. При този начин на финансиране се наблюдаваше тенденция на изкуствено завишаване на пазарните цени на активите/ВМП, както и формиране на неусвоен ресурс по Програмата, поради първоначално заявяване и одобряване на инвестиционни разходи с начислен ДДС, които впоследствие се изплащат без ДДС. В новата Програма е предвидено финансирането на тези разходи да се извършва въз основа на фиксирани ставки (финансова помощ). Тези ставки са разписани в текста на Програмата, като по мярка Б за закупуване на  ветеринарно-медицински продукти са определени ценови групи, въз основа на определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите лимити за 2019 г. Най-високият размер на финансовата помощ е в девета ценова група и е в размер до 9,80 лева на пчелно семейство. Този размер представлява 81,7 % от стойността на най-високия лимит за ВМП за 2019 г. (12 лв.). Стойността на финансовата помощ за ВМП във всяка от останалите ценови групи е изчислена съобразно лимита за всеки от продукт за 2019 г. спрямо този процент. Сдружаване на пчеларите
В условията за подпомагане са посочени допустимите кандидати за подпомагане по всяка една мярка от Програмата. По част от мерките, бенефициери могат да са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите), като целта е да се засили ролята на пчеларските сдружения и да се насърчат земеделските стопани – пчелари да се сдружават за по-добро представяне на пазара на произведените от тях продукти. 

Активи за подпомагане
В отделни приложения към проекта на Наредба са посочени всички активи (ВМП, пчеларско оборудване  за първичен добив и обработка на пчелния мед, прикачен инвентар за подвижно пчеларство, модели кошери), които кандидатите могат да заявят за подпомагане по отделните мерки и дейности от НПП 2020 – 2022. В приложения са разписани и критериите за оценка на проектите за осъществяване на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти, както и за оценка на заявленията по инвестиционните дейности от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ и мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“, както и по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“.

Документът е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации до 11 ноември 2019 г. 


© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
 

изтеглете файла:

Проект на Наредба - НПП 2020-2022 157.67 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад (мотиви) - НПП 2020-2022 121.19 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • пчеларство
  26.09.2019 г.
  46289
  Нови предизвикателства за българския мед заради безмитен внос от Южна Америка
  Виж повече
 • програма по пчеларство
  26.06.2019 г.
  1586
  Европейската комисия одобри Националната програма по пчеларство
  Виж повече
 • ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  11.12.2018 г.
  3738
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg