Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Нови изисквания за пчелините влязоха в сила с Наредба 44

25.01.2020 г.
18661
Нови изисквания за постоянните пчелини въведе Министерството на земеделието, храните и горите с промени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

Тъй като се регистрират по Закона за ветеринарномедицинската дейност, пчелините са включени в Наредбата като животновъдни обекти, за които са определени няколко изисквания.  

Животновъдните обекти – постоянни пчелини трябва да разполагат с ограждение, което осигурява безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни. На входа на пчелина трябва да има информационна табела, която съдържа данни за идентификацията на обекта. Пчелините трябва да са снабдени постоянно с вода, е записано още в Наредбата. 

Собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен да води ветеринарномедицински дневник на пчелина.

Пчелините, които се намират в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не са задължени да правят заграждение и да поставят информационни табели за обектите си. Пчелини, които се намират в урегулирани поземлени имоти, трябва да разполагат с ограда.

Новите изисквания влязоха в сила преди седмица с обнародването на Наредба 44 в Държавен вестник, а пчеларите имат срок от 6 месеца, за да ги изпълнят. Българската агенция по безопасност на храните е отговорната институция, която ще контролира стопаните. 

 София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg

 

 
Коментари 0

Коментари:

 • кошери
  17.01.2020 г.
  10813
  До дни обявяват приема по новата Пчеларска програма за 2020 г.
  Виж повече
 • пчеларство
  06.01.2020 г.
  14524
  Новата пчеларска програма 2020-2022 с акцент на пчеларските сдружения 
  Виж повече
 • пчеларство
  12.12.2019 г.
  7479
  Кризата в българското пчеларство се задълбочава. Има ли изход?
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg